Veiling

Home Bestuur Activiteiten Agenda Rondzending Bibliotheek lid worden
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT

 

Wij hebben goed bezochte en interessante veilingen.

Op vijf verenigingsavonden van elk jaar, in de maanden januari, maart
, mei, september, en november, wordt een veiling georganiseerd.

Ieder lid kan ook kavels inleveren voor de veiling.
Uiterste inleverdatum de voorafgaande verenigingsavond.
In overleg met de veilingmeester worden de kavels geprijsd.
De te veilen kavels dienen van goede kwaliteit te zijn.
De veilingmeester heeft te allen tijde het recht kavels te weigeren
wanneer deze naar zijn oordeel niet goed zijn, teveel
aangeboden worden of anderszins.


U kunt desgewenst het Reglement Veilingen raadplegen door
dit op te vragen bij de secretaris.

Op de veilingavond zelf worden de kavels tentoongesteld ruim voordat
de veiling begint.
Na afloop moet U eerst de door U gekochte kavels afrekenen.
Met de nota verkrijgt U de kavels van de veilingmeester of die hem
vervangt of assisteert.
Het is niet toegestaan zelf Uw kavels te pakken.

 

 

Vorige pagina

PZVB MİN 2020

Volgende pagina