Rondzending

Home Bestuur Activiteiten Veiling Agenda Bibliotheek lid worden
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT

 

Onze vereniging heeft een levendige rondzending.

Ieder lid kan deelnemen aan het rondzendverkeer door materiaal in
te leveren en of rondzendboekjes te ontvangen.
De zegels en poststukken die men wil inbrengen in het rondzendverkeer,
 moeten worden aangeboden op een wijze die door de vereniging
is vastgesteld.
De leider van het rondzendverkeer houdt hierop toezicht en kan te allen
tijde materiaal weigeren, dat niet goed wordt aangeleverd,
van inferieure kwaliteit is of anderszins.
Ieder deelnemer aan de rondzendverkeer is volledig aansprakelijk,
zie art. 23, 24 en 25 van het Reglement.

U kunt desgewenst het Reglement Rondzendverkeer raadplegen door
dit op te vragen bij de secretaris.
Bovendien zit in iedere rondzendtas een exemplaar van het boekje
van de Statuten, waarin achterin de Reglementen Veilingen en
Rondzendverkeer beschreven worden.

 

 

 

Vorige pagina

PZVB MİN 2020

Volgende pagina