Lid worden

Home Bestuur Activiteiten Veiling Agenda Rondzending Bibliotheek
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT

 

 

 

 

In principe kan iedereen lid worden van de vereniging.
Dit is geregeld in de statuten, deze is op aanvraag beschikbaar.

Wilt u zich aanmelden, dat kan bij de Secretaris van de vereniging de Heer W van Veggel.
Per email

Wat kost het lidmaatschap?
Elk jaar wordt de contributie door de jaarlijkse vergadering vastgesteld.
De contributie is op  12.50 per jaar vast gesteld.

Hoe betalen?
Het gironummer van de vereniging voor contributie is: NL35 INGB 0002 9079 35
t.n.v Penningmstr. Ver.v.Postzegelverz. Barendrecht.
De leden worden verzocht de contributie in de maand januari over te maken.

De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K nr: 40348153.

 

 

Vorige pagina

PZVB MN 2020

Volgende pagina